Polska Grupa Cateringowa zajmuje się realizacją złożonych i różnorodnych projektów cateringowych.

W skład Grupy wchodzą dwa podmioty działające w różnych obszarach usług cateringowych.

Specjalizuje się w złożonych i dużych projektach cateringu eventowego cateringu eventowego
Specjalizuje się
w cateringu konferencyjnym